Urbgeo

Historisk GIS for norske byar

Karttenester

Historisk Kartportal
UrbGIS

Dokumentasjon

Wikipedia
for urbgeo prosjektet

Geo-data

Rådata for karttenestene

Spatial Database

Sist oppdatert: Arne Solli 31.12.2016