UrbGIS v. 1.0

 

 

 

 

 

UrbGIS: Historisk befolkningsregister

Byar med historiske persondata og historiske kart
Byar med historiske persondata, utan historiske kart
Byar med ingen/få historiske persondata, utan historiske kart

Arne Solli