Tukt og manufakturhuset i Bergen etter J.J. Reichborns teikning i 1768 BerGIS

Meldingar

1.01.2021: UiBs kartserveren er lagt ned, og erstatta med historiske kart frå Bergen kommune.

14.06.2019: Digitalarkivet har stengt ned Gamle Digitalarkivet (GDA). Derfor virkar ikkje kjeldevisning i BerGIS

1.04.2017: Kartportalen BerGIS er overført til ny infrastruktur.

Nyttige lenker

Rodesystemet 1778

Centre for Urban History

Dansk center for byhistorie

Andre bylandskap

-Dansk Center for Byhistorie

-Städtesystem und Urbanisierung im Ostseeraum in der Neuzeit
--Alt. lenke

A Vision of Britain 1801 and 2001

 

Partnarar

Statsarkivet i Bergen

Etat for plan og geodata og Byarkivet

UBB Spesialsamlingen

 

Viktig melding. Kjeldevisning i BerGIS virkar ikkje fordi Digitalarkivet har lagt ned tenesta Gamle Digitalarkivet.

Kartportalen BerGIS med kart, utan kjelder

Dei historiske karta i BerGIS dekker perioden ca. 1830-1881. I denne perioden blei rodesystemet nytta som både adressesystem og matrikkelsystem. Med unntak av historiske kart inneheld BerGIS ikkje historiske kjelder, men kartportalen inneheld eit vektorlag basert på rodekartet 1887 (rekonstruert 1934). Kartportalen kan også vise kartlag for gjeldande eigedomsgrenser.

Alternativt kartportalen UrbGIS

Karta for Bergen i UrbGIS dekkjer hovedsak perioden 1881-1957. I denne perioden var adresse- og matrikkelsystemet basert på gatenamn og -nummer. Kartpotalen UrbGIS er integrert med folketeljingane 1900 og 1910 (Digitalarkivet)

 


 Sist oppdatert: 12.03.2021
Send gjerne ein kommentar til: til denne sida.
Arne Solli